Miljöpolicy

Vårt mål är att vi alltid ska sträva efter att importera, marknadsföra och distributrea produkter med minsta möjliga miljöpåverkan. Våra val av leverantörer och produkter ska vi alltid sträva efter att minska produktens och tillverkningsprocessernas miljöpåverkan.

Vi ska alltid sträva efter att hushålla med energi, källsortera avfall och prioritera leverantörer som satsar på minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad använding av ny teknik.

Vi ska öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet.
Vi ska kunna förse kunder och myndigheter med information om våra produkters innehåll och miljöpåverkan.

VILL DU VETA MER?

Vi kan ge dig personlig rådgivning om vilka AllCall-lösningar som passar din verksamhet bäst.

Ring oss gärna på 08-612 81 81 eller kontakta oss via vårt formulär.

Följ på

Instagram

086128181