Allmänna dataskyddsförordningen

AllCall International AB följer allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Som kund eller partner till AllCall International AB skall du känna dig trygg i hur vi lagrar dina uppgifter. Alla uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR. Uppgifterna lagras för marknadsföringsaktiviteter/information samt enligt lag, t.ex. bokföringslagen

Begära registerutdrag/information/radering/korrigering

Du kan begära ett registerutdrag, begära radering av information samt korrigering av information genom att kontakta oss. Telefon: +46 8 612 81 81  Mail: gdpr@allcall.se
Ni har även rätt att begära att er information ej används för direktmarknadsföring.

Marknadsföring

Information som lämnats till eller samlats in av AllCall International AB är ämnad att marknadsföra/informera produkter och tjänster till kunder och partners. Informationen kan användas i mindre utsträckning till att profilera/kategorisera kunder och partners för att lättare bistå med rätt information/marknadsföring. Önskar ni ej längre att era personuppgifter används i detta syfte kan ni begära att bli raderade.

Insamling av personuppgifter

AllCall International AB samlar in personuppgifter om kunder och partners huvudsakligen genom

  • Offentliga och/eller privata register.
  • Förfrågningar via vår hemsida.
  • Befintliga kundkontakter och partners.
  • Kontraktskrivning/försäljning.

Samtycke

Vid kontakt med AllCall International AB (via Websidan) informeras ni om samtycke enligt GDPR, endast information som enligt avtal krävs lagras. Lagras information utöver vad som enligt lag måste lagras önskar vi samtycke från er via någon form av kontakt. På webbsidan elektroniskt genom att godkänna detta.

Tillgång till personuppgifterna / Säkerhet

Inom AllCall International AB ska så få som möjligt ha tillgång till den registrerades personuppgifter. Uppgifter lämnade/insamlade av AllCall International AB kan vid enstaka fall lämnas till partners/leverntörer. Alla personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst via lösenord mm. Personuppgifter sparas så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 36 månader efter sista kontakt. Om informationen rör bokföring/kontrakt eller liknande sparas den i enlighet med gällande lagar.

VILL DU VETA MER?

Vi kan ge dig personlig rådgivning om vilka AllCall-lösningar som passar din verksamhet bäst.

Ring oss gärna på 08-612 81 81 eller kontakta oss via vårt formulär.

Följ på

Instagram

086128181